Zavarovalnica SAVA | 2021

Zavarovalnica SAVA | 2021

Arhitektura Projektiranje

Leto: 2019-2021

Lokacija: Maribor, Tabor

Proces: Projektiranje IDZ, IDP, DGD, PZI, projektantski nadzor

Klasifikacija: Poslovne, upravne, gostinske in garažne stavbe

Arhitektura: avtor Maksim Sešel. Projektni tim: Ana Martina Podgoršek , Nina Taja Kegl, Kaja Švab, Marijan Bračič.

Izdelava projekte dokumentacije za objekt Poslovna stavba Zavarovalnice Sava s pripadajočimi nadstrešnicami in parkirišči v sklopu zunanje ureditve ter ostalimi pripadajočimi objekti (trafo postaja, oglaševalni / označevalni steber, samostojna parkirišča). Kletna etaža je namenjena parkiranju in tehničnim prostorom. Pritličje je preko parterja z restavracijo javnega tipa odprto navzven. Ostale površine so namenjene poslovni dejavnosti. Etažnost objekta je K + P + 10N. Odprti prostor pred in na zahodno stran objekta je namenjen parkovni ureditvi. Preostali del pa ureditvi zunanjih parkirnih in internih prometno manipulativnih površin.

IZ PARKA

Z DISTANCO

MIMO RESTAVRACIJE

PARTER POTEM GOR

VZGONSKI VETER

S KOLESOM

PTICE

DREVORED

Objavljeno 24.06.2021

Komunaprojekt d.d.

Partizanska cesta 3-5
Sl-2000 Maribor

Davčna številka: SI 29582644
Matična številka: 5013810000

Sodelovanje na novih projektih

Uspešno izvedeni projekti so potrditev tudi za naše partnerje, brez zunanjih sodelavcev nam poti od leta 1952 do danes ne bi uspelo tako samozavestno prehoditi.

Kontaktirajte nas in z veseljem vam posredujemo podatke za pripravo vaše ponudbe za izdelavo načrtov in elaboratov s področja gradbenih konstrukcij, zunanje ureditve, strojnih in elektro inštalacij, požarne varnosti, CNS-a, tehnoloških načrtov, delavniške dokumentacije…

Zaposlitev

Iščemo potencialne sodelavce pripravnike ali izkušene strokovnjake v arhitekturi in inženiringu. Zainteresirane vabimo na spoznavni razgovor.

Kontaktirajte nas:

info@komunaprojekt.si

t.: +386 (0)2 228 58 10

f.: +386 (0)2 251 76 84

Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – razvoj spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sodelovanje na novih projektih

Uspešno izvedeni projekti so potrditev tudi za naše partnerje, brez zunanjih sodelavcev nam poti od leta 1952 do danes ne bi uspelo tako samozavestno prehoditi.

Kontaktirajte nas in z veseljem vam posredujemo podatke za pripravo vaše ponudbe za izdelavo načrtov in elaboratov s področja gradbenih konstrukcij, zunanje ureditve, strojnih in elektro inštalacij, požarne varnosti, CNS-a, tehnoloških načrtov, delavniške dokumentacije…

Zaposlitev

Iščemo potencialne sodelavce pripravnike ali izkušene strokovnjake v arhitekturi in inženiringu. Zainteresirane vabimo na spoznavni razgovor.

Kontaktirajte nas:

info@komunaprojekt.si

t.: +386 (0)2 228 58 10

f.: +386 (0)2 251 76 84

Komunaprojekt d.d.

Partizanska cesta 3-5
Sl-2000 Maribor

Davčna številka: SI 29582644
Matična številka: 5013810000

Naložbo (Vavčer za digitalni marketing – razvoj spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.